Jesteś tutaj

Komisja Odwoławcza

Plik do pobrania: Komisja Odwoławcza

Komisja Odwoławcza

1.   Na każdych zawodach organizator jest zobowiązany do powołania Komisji Odwoławczej, 

w skład której wchodzą 3 osoby : dowolny sędzia techniczny (oprócz głównego), wybrany 

zawodnik oraz dowolny członek PSŁK (członek zarządu, pomocnik, organizator) obecny na 

2.   Komisja ta jest zobowiązana do rozpatrzenia w trybie natychmiastowym wszelkich skarg i 

zażaleń składanych przez zawodnika ( zawodników) na przebieg i organizację zawodów , w 

szczególności dotyczących wątpliwości co do podanych rezultatów oraz nieprawidłowości w 

trakcie przebiegu zawodów.

3.   Zawodnik musi zgłosić swój protest do Komisji natychmiast po podjęciu takiej decyzji, 

nie później niż 15 minut po zauważeniu błędu, po tym terminie protesty nie będą 

4.   Komisja, po rozpatrzeniu protestu, obliguje Sędziego głównego zawodów do ogłoszenia 

korekcji i naprawienia powstałego błędu.

5.   Komisja rozpatruje zażalenie na błędy i pomyłki w sędziowaniu zarówno głównym jak i 

technicznym, np. zatrzymanie czasu, wtargnięcie osoby bądź zwierzęcia na tor itd 

6.   Komisja reaguje na błędy sędziowania a NIE występuje PRZECIWKO zawodnikowi, 

7.   Komisja rozpatruje również zażalenia na wyniki po zawodach dotyczące ewidentnych 

pomyłek w formularzach z wynikami zawodników, np. pomyłki przy przepisywaniu wyniku, 

pomyłki w nazwisku i miejscu w klasyfikacji generalnej itp.

8.   W przypadkach wątpliwych , nieopisanych i nieprzewidzianych decyzję podejmuje 

Komisja Sportowa w porozumieniu z Organizatorem zawodów.

Theme based by Daneland